Artiklar om sanning

Ett antal av de stora brittiska tidningarna på torsdagen, efter att Donald Trump valts till USA:s nye president. Ett val vars kampanj har ställt frågan om ”sanning” på sin spets: finnes några sanningar 2016, eller är allt bara en fråga om ”åsikter”? Det synes som skrämmande många håller på det senare.
Foto:
Ledare BT 13 november

Demker: Överallt tycks begreppet ”sanning” vara ifrågasatt

De diskuterar sanningen. Kan man debattera sanningen?, frågar hon lite provocerande sina elever. Och de svarar – i...