Artiklar om samvetsfrihet

Ellinor Grimmark har tagit strid då hon inte får arbeta som barnmorska eftersom hon vägrar att delta i exempelvis aborter. Propositionen och förarbetet till gällande lag ansåg samvetsfrihet så självklar att det är därför den inte står med i lagen, menar Christian Kastö.
Foto:
Insändare BT 2 februari

Abortvård som mänsklig rättighet är rent struntprat

Den svenska abortlagen genomdrevs med en mängd dåliga argument. Man vägrade konsekvent att se minsta problem eller...