Artiklar om rydboholm

Deponiområdet i Sobackens västra del är nu på gång att utökas, främst på grund av stor efterfrågan på plats för lätt förorenade schaktmassor från hela Västsverige. Efter omfattande protester från närboende undersökar man nu om det går att använda dagens verksamhetsområde effektivare.
Foto:
Borås 6 december

Bemab tar paus i planering av utbyggt Sobacken

– Ja, vi räknar just nu på vad som skulle rymmas om vi får öka den tillåtna deponinivån med fem meter över...