Artiklar om presscise

Skiss över hur Herrljunga station ska se ut efter ombyggnaden. Det enda ingreppet i exteriören är att det tillförs två glasade gångar från den tilltänkta nya vänthallen närmast tunneln (längst till höger) in till övriga delar av byggnaden. Invändigt kommer ombyggnaden att märkas mer.
Foto:
Herrljunga BT 30 december

Herrljunga station är fulltecknad av företag

Sedan Herrljunga kommun, via Stiftelsen Herrljunga industrilokaler, tog över stationsbyggnaden från Jernhusen i...