Artiklar om organisationer

Diakonichef Monica Johansson och hennes kolleger öppnar Diakonicentrum nästa torsdag. Det blir en mötesplats och samlande ingång till Svenska kyrkans sociala arbete i Borås. Kyrkoledningens avsikt är att flytta verksamheten till kyrkan inom de närmaste åren.
Foto:
Borås 5 januari

Drop-in för stöd: ”Framförallt unga vill bestämma sig i stunden”

De tio diakonerna har hittills huvudsakligen arbetat var för sig inom sina distrikt/församlingar. Nu sjösätts en ny...