Artiklar om myndigheter

Arbetet med att göra det möjligt för polis- häktes- och domstolsverksamhet på ödetomten nära Centralstationen pågår åter med kraft efter en tids stiltje. Nu flaggar Borås tingsrätt för stora behov av en förändrad situation, helst i form av nytt tingshus. Samtidigt pågår polisens arbete mot ett nytt polishus – bägge aktörer är positiva till att de tilltänkta byggnaderna ligger nära varandra.
Foto:
Borås 6 maj

Tingsrättschefen: ”Mycket angeläget med nytt tingshus”

Med en växande stad och trångbodda myndighetsbyggnader har det länge funnits planer på att bygga ett rättscentrum...