Artiklar om miljö

Utsläppen från Borås splitternya biobränsledrivna kraftvärmeverk ökar inte halterna av koldioxid i atmosfären, eftersom bränslet kommer från växande skog. Men ska klimatkrisen klaras måste det kanske bli så kallad negativ utsläppare - genom att koldioxiden avskiljs och förs ned i underjorden.
Foto:
Borås Igår

Serneke vann byggupphandling efter tre rundor

– Nej, vi har varit överens om att kontraktsavvikelse föreligger. Men eftersom vi klassar avvikelsen som...