Artiklar om miljö och klimat

Borås Energi och Miljö:s nya inriktning att behålla de gamla, på pappret tidigare uttjänta, flispannorna på Ryaverket ökar nu möjligheterna att förverkliga drömmen om en fossilbränslefri stad. Det blir till exempel lättare att undvika start av oljeeldade hetvattencentraler vid hög belastning i systemet.
Foto:
Borås 12 februari

Borås Energi: ”Känd strategi behålla Ryapannor”

BT berättade förra veckan att Borås Energi och Miljö inte kommer att stänga de gamla biobränslepannorna på...