Artiklar om militär

Inför presidentvalet i USA hösten 2016 förekom en rad Facebook- och Instagraminlägg som syftade till att spä på vissa typer av åsikter, orsaka splittring i samhället och påverka valresultatet. Här ses några exempel på sådana köpta annonser, som har kunnat spåras till ryska aktörer och som lades fram av underrättelseutskottet i representanthuset.
Foto:
Borås 20 augusti

Nu ökar risken för utländsk påverkan på valet

Tycker du att migration eller Sveriges relation till Nato hör till valets viktigaste frågor? Avgör storleken på...