Artiklar om konjunkturinstitutet

På måndagen gav finansminister Magdalena Andersson (S) en uppdaterad prognos för statens finanser. På kort sikt ser det mycket ljust ut – men från 2017 slår den extrema arbetslösheten för utomeuropeisk födda igenom på allvar i räkenskaperna. Men problemet är inte nytt, vilket framgår väl av kurvan på andra bilden. Svart linje visar skillnaden i arbetslöshet mellan personer med svenskt och utomeuropeiskt medborgarskap från 2005 och framåt, streckad röd linje gäller Tyskland och streckad blå avser hela EU-området. Källa: Eurostat.
Foto:
Ledare BT 21 december

Kolla kurvan, Andersson!

Det undvek Magdalena Andersson nogsamt under måndagens presskonferens om statens ekonomiska läge och prognosen till...