Artiklar om jesper tengroth

På tisdag hålls ett ”Nej till Nato”-möte på Borås kommuns Brygghuset där Vänsterpartiets Ida Legnemark ska kampanja mot det så kallade värdlandsavtalet. Hon är samtidigt ordförande i Brygghusets politiska nämnd, som har som ambition att minska antalet ”vuxenaktiviteter”. Här marknadsför Legnemark mötet på Instagram som ”värd”.
Foto:
Ledare BT 25 augusti

När Ida Legnemark kampanjar på Brygghuset

Vänsterpartiets gruppledare i Borås bör också fundera över lämpligheten i den risk för sammanblandning av roller...