Artiklar om isak skogstad

Högskolan i Borås är en av ett tjugotal som erbjuder lärarutbildning. Samtidigt som regeringen vill u t ö k a lärarutbildningen finns högskolor där mängder av studenter hoppar av. Bilden från kronprinsessan Victorias besök i Borås där hon förstås tittade på konstnären Sean Henrys skulptur Catafalque.
Foto:
Ledare BT 29 augusti

Murguz: Vad visar massavhoppen från lärarutbildningen?

I år har endast två personer tagit examen från ämneslärarutbildningen vid Mälardalens högskola (MDH). Det är en...

I dessa skolavslutningstider bör vi sända en särskilt tacksamhetens tanke till de lärare som nu går i pension och som under decennier där tveksamma pedagogiska reformer satt sin prägel medan de upprätthållit hög ämneskompetens. Bilden från en flickklass på 40-talet.
Foto:
Ledare BT 15 juni

Tid säga tack till lärarna som skylde politikernas och ideologernas missgrepp

Men det finns skäl att ägna en tanke åt den generation lärare som nu eller nyligen har lämnar skolan. Lärare...

Stig Järrel som sträng magister i Alf Sjöbergs film ”Hets” från 1944 är en klassiker som ofta fått stå som karikatyr över fel sorts så kallad katederundervisning i skolan. Men rätt skött är just ”katederundervisning” vad elever som har det svårast kan ha mest hjälp av.
Foto:
Ledare BT 24 april

Murguz: Katederundervisningen åter - för de svagaste elevernas skull

Nyligen presenterade den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet en så kallad jämlikhetspeng till...