Artiklar om investeringar

Elkundernas kostnad för själva distributionen av strömmen –nätavgiften – har ökat mycket kraftigt de senaste fem åren. Jättarna Vattenfall och Eon hör till de som höjt mest bland monopolbolagen. Borås Elnät ligger väl till, trots sina stora övervinster under många år.
Foto:
Borås 14 juni

Elnätstaxan höjdes mest i Borås – fast låg ändå

Nils Holgerssonsundersökningen görs av landets stora flerbostadshusägare samt Hyresgästföreningen. Därför...