Artiklar om högskolan i borås

Anjelica Hammerström från regionens avdelning för mänskliga rättigheter modererade en paneldiskussion på Högskolan i Borås i samband med presentationen av rapporten. Deltagarna Cecilia Andersson (C), Birgitta Wireklint, docent i prehospital akutsjukvård, Yvonne Tellskog, förvaltningschef för patientnämndernas kansli och Jerker Isaksson, chefsläkare vid Säs, var alla överens om att synpunkter från patienter är ett bra verktyg för att utveckla vården.
Foto:
Borås BT 16 mars

Forskare: Systemfel bakom brister i vården

Artikeln publicerades 16 mars 2017. Exempel på klagomål från patienter i regionen är allt från orimligt långa...