Artiklar om höghastighetsjärnväg

Det var stor enighet kring höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås diskuterades. Stefan Gustavsson från Västsvenska handelskammaren var moderator, deltagande politiker var trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP), Göteborgs och Malmös kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) respektive Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Foto:
Borås 2 juli

"Tågfrågan är i ett vakuum”

Hur höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås vidare mot Jönköping ska finansieras är ännu inte...