Artiklar om göteborgsregionen

Det finns en oro för att satsningen på Götalandsbanan tränger ut andra infrastruktursatsningar. Vi föredrar att se frågan i ett annat ljus. Satsningen på höghastighetståg genom Västsverige ska ske utöver ordinarie infrastrukturplanering med helt nya statliga medel, påpekar skribenterna.
Foto:
Debatt BT 23 oktober

Öka entusiasmen för höghastighetståg

Visionen om en utbyggnad av Götalandsbanan har varit levande i Västsverige i årtionden. Nu är vi närmare...