Artiklar om fredrik larsson

Exploateringsingenjören Fredrik Larsson ska arbeta fram prospekten inför försäljningen tillsammans med mäklaren. Arbetet sätter igång på allvar så snart beslutet vunnit laga kraft, i slutet av oktober om ingen överklagar. Då läggs huset ut på den öppna marknaden, där högst bud vinner.
Foto:
Ulricehamn BT 22 september

Ulricehamn säljer anrik fastighet i centrum

BT har tidigare skrivit om att Ulricehamns kommun vill sälja stadens gamla tingshus. Nu är beslutet fattat. Och snart...