Artiklar om energi

Borås Energi och Miljö:s nya inriktning att behålla de gamla, på pappret tidigare uttjänta, flispannorna på Ryaverket ökar nu möjligheterna att förverkliga drömmen om en fossilbränslefri stad. Det blir till exempel lättare att undvika start av oljeeldade hetvattencentraler vid hög belastning i systemet.
Foto:
Borås 12 februari

Borås Energi: ”Känd strategi behålla Ryapannor”

BT berättade förra veckan att Borås Energi och Miljö inte kommer att stänga de gamla biobränslepannorna på...

Är Ryaverkets gamla baslastpannor uttjänta och måste skrotas, eller i full vigör för fortsatt reserv- och spetsdrift upp till 2,5 månader per år under överskådlig tid? Rätt svar ska vara det sistnämnda, efter nya och väsentligt annorlunda besked från Borås Energi och Miljö, erfar BT.
Foto:
Borås 6 februari

Olsson: ”Det är lite svårt att svara på den frågan”

– Det är lite svårt att svara på den frågan. Det fanns ett förslag i inledande skede om ett energikombinat med...