Artiklar om burkini

Är det liberalt eller ett bakslag för jämställdheten att kommuner erbjuder separata badtider för kvinnor i kommunala simhallar? Debatten rasar. Stora världen står, på spel men frågan diskuteras alltför lite en dag som denna, 8 mars, Internationella kvinnodagen. Stadsparksbadet i Borås (bilden) har dock ingen könsuppdelning. På tok för få nyanlända går den samhällsorienteringskurs i bland annat jämställdhet som riksdagen beslutat om, bara 54 procent i Sjuhärad förra året.
Foto:
Ledare BT 8 mars

Vem talar för osynliga kvinnan?

För det är hos de tiotusentals kvinnor och flickor som lever under hedersförtryck och med normer om hur de bör klä...