Artiklar om bryssel

EU måste reformeras, det var Frankrikes nye president Emmanuel Macron tydlig med i sitt installationstal. Dagen efter, i måndags, reste han till Berlin för att träffa Angela Merkel. Dagens Europa-krönikör Christofer Fjellner skriver om vikten av att a l l a medlemmar verkligen känner sig delaktiga och inte frånkörda.
Foto:
Ledare BT 20 maj

Fjellner: De stora och svåra EU-besluten måste få mogna fram

Socialdemokratiska partier ligger i spillror över hela Europa och för brittiska Labour med den impopulära...