Artiklar om bostadsbrist

Här är utdrag ur Borås stads egna revisorers rapport över 2016 som fullmäktige tar del av under sammanträdet på torsdagskvällen. Stadsrevisionen ser sammantaget ”betydande risker” för att kommunen inte ska klara att leva upp till lagens krav. Kurvan visar prognosen över antalet nyanlända som kommunen får ansvar för.
Foto:
Ledare BT 26 april

Var i Borås ska flyktingarna bo?

Ty maken till ifrågasättande av insikt om lägets allvar från sina egna revisorer har fullmäktige knappast ställts...