Artiklar om ab bostäder

Projektet Vitsippan – ett 24 våningar högt hus vid Pinocchio-statyn in centrum – lades i höstas på is då AB Bostäder inte fick ekonomi i projektet. Nu hoppas Borås stad att någon annan vill fullfölja visionerna. Bilden är en tidig skissbild över hur ett höghus skulle kunna se ut från Österlånggatan.
Foto:
Borås 2 april

”Flera intresserade har varit i kontakt med oss”

I höstas lämnade AB Bostäder tillbaka marktilldelningen för kvarteret Vitsippan till kommunen. Tanken var att bygga...