Artiklar om Åsbogatan

Denna spännande karta finns i förslaget till ny översiktsplan för Borås. Titta på de tre streckade gröna linjerna/pilarna: Här är stråk där tjänstemännen anser att nya vägar skulle bidra till minskad belastning på, primärt Rv 40 och Rv 42 genom centrum. Här ser vi alltså konturerna av en sydlig båge för motorvägen.
Foto:
Ledare BT 31 januari

Titta, Borås på väg få ringled!

Samrådshandlingen som publicerades på måndagen skissar en utveckling mot en förtätad, hållbar stad där ett helt...