Platsbristen problem även vid nästa skolval

Borås Artikeln publicerades
Foto: Lars-Åke Green

Platsbristen på skolorna är ett problem i skolvalet. Redan nu förbereder sig förvaltningen på samtal från missnöjda föräldrar.

– Det finns en uppenbar risk att en del vårdnadshavare inte får sina önskemål tillgodosedda, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling.

Läsåret började i onsdags för den första generationen elever som gått igenom det obligatoriska skolvalet. Nu startar arbetet inför nästa kull som under hösten ska få göra val till skola. Grundskoleförvaltningen ska ha ett färdigt förslag till grundskolenämnden i oktober. En av metoderna för att avgöra vem som ska få plats på skolan är syskonförtur, något inte Borås men vissa andra kommuner tillämpar.

– Syskonförtur är något vi tittar närmare på, men vi är inte framme än, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling på grundskoleförvaltningen.

Under våren gjordes en utvärdering av hur arbetet med det obligatoriska skolvalet gått. Förvaltningen skriver att bristen på skolplatser i Borås blottats genom det obligatoriska skolvalet.

”Det finns en uppenbar risk att det fortfarande under nästa omgång kommer att finnas brist på platser på det sättet att en del vårdnadshavare inte kommer kunna få sina önskemål tillgodosedda.”

– Det är ett faktum att så som skolstrukturen ser ut idag, med en stor inflyttning och stora barnkullar, har vi inte hängt med när det gäller att bygga ut och anpassa skolorna efter det faktiska läget, säger Hayne Hedin.

Bergdalskolan var en av de skolor med fler sökande än platser.
Foto: Lars-Åke Green
Bergdalskolan var en av de skolor med fler sökande än platser.

En av slutsatserna från förvaltningens sida är att platsbristen kommer att minska spridningen mellan upptagningsområdena, alltså tvärt emot intentionerna om ökad integration.

– Det finns en uppenbar risk att det fortfarande under nästa omgång kommer att finnas brist på platser på det sättet att en del vårdnadshavare inte kommer kunna få sina önskemål tillgodosedda. Det kan jag säga direkt, säger Hayne Hedin.

Är skolplatserna den svåraste knuten att lösa?

– Ja, så är det ju. Det bygger på att det är barnen och vårdnadshavarnas upplevelser som avgör graden av nöjdhet. Det är vårt uppdrag och vårt önskemål att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt, säger Hayne Hedin.

”Vi klarar platser till eleverna i grundskolan med ett nödrop idag.”

Moderaten Ulf Sjösten, vice ordförande i grundskolenämnden, har tidigare lyft frågan om fler skollokaler i Borås för att möta det växande antalet elever. Han anser att arbetet måste intensifieras.

– Vi klarar platser till eleverna i grundskolan med ett nödrop idag. Trängseln bidrar i vissa fall till försämrade studieresultat och sämre arbetsmiljö för de som arbetar i skolan, säger Sjösten.

Hur Moderaterna och Alliansen vill förändra skolvalet är inget som är färdigdiskuterat än.

– Vi ska lära oss av det som hänt, men jag vill inte säga något om förändringar innan vi diskuterat frågan inom Alliansen. Men syskonförtur är en fråga som man definitivt kan titta på, säger Sjösten, som tycker att skolan borde diskuteras i ett bredare perspektiv än bara skolval.

Per Carlsson (S).
Foto: Jan Pettersson
Per Carlsson (S).

Ordförande Per Carlsson (S) tror att syskonförtur kanske skulle kunna vara bra, men lyfter att rättsläget är oklart.

– Syskonförtur kanske också måste kombineras med en avståndsregel.

Carlsson ser platsbristen som en av de största svårigheterna att lösa, om det obligatoriska skolvalet blir kvar.

– Ska det här bli en uppskattad reform måste vi säkerställa att de allra, allra flesta blir nöjda med utfallet. Då måste vi nästan ha en överkapacitet. Och där är vi inte på långa vägar.

Carlsson vill att det obligatoriska skolvalet ska avskaffas. Om det inte blir så är han tydlig med vad som är viktigast att förändra.

– Vi måste ha ett system där man med hög grad av sannolikhet får gå i skolan i närområdet, om man vill det.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.