Låga grundvattennivåer på flera platser

Miljö Artikeln publicerades
Foto:

Grundvattennivåerna i de stora magasinen är mycket lägre än normalt på Gotland och i delar av Svealand och östra Götaland.

I flera av landets kommuner råder nu bevattningsförbud.

På Gotland, i östra Svealand och i nordöstra Götaland är grundvattennivåerna mycket under det normala i de stora magasinen. I delar av östra Götaland och Svealand är grundvattennivåerna mycket under det normala även i de små magasinen.

Låga nivåer i små magasin påverkar dem som har egna brunnar. Låga nivåer i de stora magasinen kan påverka det kommunala dricksvattnet, även om en stor del av befolkningen får sitt vatten från sjöar och vattendrag och endast en fjärdedel är direkt beroende av grundvattnet.

"Vara beredd"

Särskilt påverkade blir de platser som får sitt vatten från landets stora rullstensåsar.

– Får man sitt kommunala vatten från grundvattnet i de stora rullstensåsarna finns det all anledning att vara försiktig och att vara bered på att införa restriktioner. Det har man också redan gjort i många fall. I Enköping, Sala och Östhammar, som får vatten från rullstensåsarna, har bevattningsförbud införts just på grund av de låga vattennivåerna, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

De små magasinen fylls på snabbare än de stora magasinen och ett regnigt väder kan därför göra skillnad för vattennivåerna. De stora magasinen fylls däremot på långsammare och nederbördsunderskott från två, tre år tillbaka i tiden bidrar till de låga vattennivåerna.

För att de stora grundvattenmagasinen ska komma upp i en normal nivå igen krävs det att det regnar betydligt mer än normalt under flera månaders tid.

TT: Hur viktigt är det att grundvattennivåerna i de stora magasinen kommer upp till en normal nivå?

– Det är viktigt för att minska risken för problem. Man behöver inte nödvändigtvis komma upp i normalnivån för årstiden, ofta har man marginaler i vattenförsörjningen så att man ska klara varierande nivåer. Men ligger man på låga nivåer har man inga marginaler för att hantera en längre torrperiod, säger Bo Thunholm.

– Om vi till exempel skulle få en torrperiod likt den vi hade förra sommaren skulle det bli svårt nu, då vi inte har marginalerna för det. Därför är det en väldigt stor fördel om man kommer upp i normala nivåer.

Uppmanas spara

På Gotland har det varit bevattningsförbud sedan den 1 april och enligt SGU krävs det extra nederbörd som motsvarar nederbörden för ett helt år för att man ska kunna komma upp normala grundvattennivåer.

På ön uppmanas boende och turister att spara på vattnet. Man arbetar också för att ta fram andra sätt för att få fram dricksvatten, bland annat genom ett avsaltningsverk som från och med i år kommer att avsalta vatten till de södra delarna av Gotland.

– Läget ser inte bättre ut än tidigare år. Snart kommer många turister hit och då ökar vattenförbrukningen väldigt mycket. Det klarar vi inte av om vi inte gemensamt sparar. Precis som tidigare år pågår det en kampanj för att få de som är här att tänka på vattenförbrukningen. Vi uppmärksammar till exempel om det i turisttidningar och har anslag i båtterminalen, säger Susanne Bjergegaard Pettersson, chef för Region Gotlands vatten- och avloppsavdelning.

Även de som har egna brunnar uppmanas att spara på vattnet.

– Hur statusen ser ut varierar mellan olika hushåll. Men har du enskilt vatten är du ansvarig själv som fastighetsägare och om kommunen har det tufft har även de med egen brunn tufft. Det blir svårt för oss att hjälpa till om vattnet i brunnen tar slut och det är viktigt att alla sparar på vattnet, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Fakta

Fakta: Aktuella bevattningsförbud

Det finns olika anledningar till att kommuner inför bevattningsförbud, till exempel låga grundvattennivåer eller kapacitetsbrist i vattenverken. För närvarande råder bevattningsförbud på följande platser i landet:

Borgholms kommun

Emmaboda kommun

Enköpings kommun

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

Mörbylånga kommun

Nyköpings kommun

Region Gotland

Sala kommun

Uppsala kommun

Älmhults kommun

Östhammars kommun

Källa: Svenskt vatten.

Visa mer...

Fakta

Fakta: Aktuella bevattningsförbud

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör regelbundet undersökningar av hur grundvattentillgången ser ut.

Nu är nivåerna låga i stora delar av Sverige. Särskilt i mellersta Sverige och på Gotland. För de stora vattenmagasinen, som finns i sandåsar, rullstensåsar och liknande är nivåerna mycket under det normala i Mellansverige runt Mälardalen och på Gotland.

De stora magasinen fylls på långsamt, ett enstaka regnväder gör inte mycket till eller från. De låga nivåerna nu härrör från torka under ett par år tillbaka.

De små magasinen, som förser de som har egna brunnar med vatten, fylls dock på ganska snart efter ett rejält regn. Där kan en regnig sommar hjälpa.

Källa: Sveriges geologiska undersökning, SGU

Visa mer...