Kanada flaggar för nationell opioidkris

Kanada Artikeln publicerades
En ny rapport fastslår att Kanada upplever en nationell opioidkris. 14|000 personer har avlidit till följd opiodrelaterade överdoser under de senaste fyra åren. Arkivbild.
Foto: Keith Srakocic/AP/TT
En ny rapport fastslår att Kanada upplever en nationell opioidkris. 14|000 personer har avlidit till följd opiodrelaterade överdoser under de senaste fyra åren. Arkivbild.

Kanada står inför en ohållbar opioidkris, konstaterar regeringen i en ny rapport. Omkring 14 000 personer har avlidit till följd av opioidrelaterade överdoser, och 17 000 har vårdats på sjukhus de senaste fyra åren.

Samtliga landets tio provinser omnämns i rapporten.

– Det är väldigt oroväckande att studera de här siffrorna, säger Anita Srivastava, medicinprofessor vid University of Toronto, till The Guardian.

Den kanadensiska befolkningen är stora konsumenter av receptutskrivna opiater, och en av krisens katalysatorer uppges vara fentanyl, ett kraftigt smärtstillande medel. Merparten av dödsfallen anses vara olyckshändelser och Kanadas hälsomyndighet befarar att missbrukare är dåligt införstådda med riskerna som de narkotikaklassade läkemedlen medför.

Rapporten fastslår att män står för närmare 75 procent av alla opioidrelaterade dödsfall, de flesta i 30-årsåldern. Enligt Anita Srivastava är inte krisen begränsad till geografiska eller socioekonomiska faktorer.

– Känslan bland allmänheten är ändå att det inte är vi som påverkas, det är alltid någon annan. Men beroende skonar ingen, säger hon till The Guardian.

Fakta

Fakta: Opioider

Opioider – som bland annat finns i heroin, morfin och kodein – kommer från råopium som utvinns ur växten opiumvallmo. Dess smärtstillande och berusande egenskaper har används under flera tusen år och används fortfarande under kontrollerade former som smärtstillande läkemedel i sjukvården.

Opioiderna påverkar kroppens centrala nervsystem. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust samt att hunger, smärta och sexuell lust kan försvinna. Opioiderna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans emot dem. Abstinenssymptomen är svåra. För stora doser kan leda till andningsstillestånd och död.

Källa: Beroendecentrum, Medibas med flera

Visa mer...