Karantän för FI-chef som byter sida

Ekonomi Artikeln publicerades
Martin Noréus, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen, börjar nytt jobb på Handelsbanken. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Martin Noréus, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen, börjar nytt jobb på Handelsbanken. Arkivbild.

Martin Noréus, biträdande generaldirektör på Finansinspektionen (FI), byter sida. Noréus går efter tio år på FI över till Handelsbanken, där han tar över som chef för regelefterlevnad.

Fast övergången föregås av sex månaders karantän.

Martin Noréus, som har haft huvudansvaret för just banktillsynen på FI fram till i dag, måste vänta till början av nästa år innan han kan gå över till sitt nya jobb. Han är nämligen i karantän under uppsägningstiden, som uppgår till just sex månader, skriver FI i ett pressmeddelande.

Enligt korruptionsexperter belyser rekryteringen problemet att formulera en rimlig karensperiod.

– För mig är det svårt att sätta någon exakt gräns. Men det finns tillfällen när ett halvår är för kort tid, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor.

Sekretessbelagd kunskap

Hon tillägger att detta gäller generellt och inte specifikt för Martin Noréus-fallet.

Problemet är att det kan finnas sekretessbelagd kunskap om känsliga uppgifter som rör FI:s metoder för granskning eller förhållanden hos konkurrerande storbanker som följer med Noréus in i Handelsbanken.

– Jag tror att det i grund och botten är bra att det sker hopp till den andra sidan. Det skapar förståelse för var och ens uppdrag och utmaningar – där den privata sektorn i det här fallet har behov av att förbättra sitt arbete generellt, säger Ulrik Åshuvud, ordförande i organisationen Transparency International Sverige.

– Man måste bara hitta former för att göra det transparent, tillägger han.

Exempelvis tror han att det kan behövas tydliga riktlinjer och regler för vad som gäller för sekretessbelagda uppgifter när karensperioden är slut.

– Det finns ingen tidsgräns för sekretess, säger Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson till TT.

Tystnadsplikten som gäller sekretessbelagda uppgifter gäller med andra ord för Martin Noréus oavsett var han väljer att jobba i framtiden.

Berättade i fredags

Noréus skrev under avtalet med Handelsbanken på tisdagen och sade upp sig från Finansinspektionen samma dag, enligt Per Håkansson.

I fredags meddelade Noréus Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen sin avsikt att byta jobb och han har sedan dess inte varit i arbete, enligt FI:s chefsjurist.

En annan möjlig problematik, vid sidan av karantänsfrågorna, är att Noréus inte berättade att han var aktuell för ett jobb på Handelsbanken tidigare än så. Han gjorde ingen jävsanmälan när han förhandlade med Handelsbanken om ett nytt jobb, vilket belyser.

Det ska statliga tjänstemän göra omedelbart om denne anser sig kunna vara jävig eller "om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas".

Noréus var fram till i fredags högst ansvarig för alla bankutredningar, bland andra två mot Handelsbanken.

FI:s Per Håkansson säger till Di att det är för tidigt att svara på vilka ärenden som Noréus befattat sig med under den här tiden. Det är oklart hur länge han ingått i rekryteringsprocessen, som enligt Handelsbanken har pågått i sin helhet sedan i maj.

Bolund litar på tjänstemän

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ser inga skäl att skärpa karensreglerna med anledning av Martin Noréus nya jobb. Det är inte första gången liknande skiften sker.

– I en snabbrörlig bransch som finansbranschen är ett halvår ganska lång tid och gör att man får distans till det arbete man har bedrivit på myndigheten, säger Bolund till TT.

Enligt Bolund måste staten som arbetsgivare hela tiden fundera på om reglerna är rätt. Men ska reglerna ändras måste det ske för alla myndigheter, inte olika regler för olika myndigheter, tycker han.

– Har vi för stora barriärer blir det svårt att rekrytera bra personer till offentliga uppdrag och myndigheter, säger Bolund.

Finansmarknadsministern tillägger att han litar på att tjänstemännen på FI inte tar beslut eller arbetar på ett sätt som innebär fördelar för en framtida arbetsgivare i den finansbransch man är satt att granska.

– Jag vet att de som jobbar på FI tar sitt arbete på allra största allvar och att man inte lägger in den typen av personliga karriärtankar i bedömningen av bankerna. Jag tror snarare att det skulle skada möjligheterna att göra karriär om det upplevs som att man tar personliga hänsyn i sitt arbete, då gör man inte ett bra jobb.

Fakta

Fakta: Handelsbanken rekryterar nya toppar

Handelsbanken rekryterar Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus som ny chef för regelefterlevnad. Noréus övergång fördröjs av sex månaders karantän under uppsägningstiden på FI.

Samtidigt rekryterar Handelsbanken Jan Larsson som ny kommunikationschef. Jan Larsson är inför övergången vd för Yrkesakademien och har tidigare arbetat med kommunikation för såväl storbanken Nordea som för Socialdemokraterna.

På FI tar Karin Lundberg, biträdande områdeschef, tills vidare över ansvaret som chef för området Bank från Noréus. Samtidigt påbörjas rekryteringen av en ny chef för området inom kort.

Posten som biträdande generaldirektör, den näst högsta på myndigheten under generaldirektör Erik Thedéen, kommer att tillsättas längre fram enligt FI.

Källor: Finansinspektionen, Handelsbanken

Visa mer...