Färre flyger inrikes

Ekonomi Artikeln publicerades
Ett flygplan tillhörande BRA startar vid Bromma flygplats.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ett flygplan tillhörande BRA startar vid Bromma flygplats.

Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har hittills i år minskat med åtta procent.

Flygbolagen hoppas att deras klimatarbete ska hejda trenden.

Flygskatt, ökade priser på flygbränsle och höjda flygplatsavgifter pressar flygbranschen. Dessutom tycks den pågående klimatdebatten ha fått fler svenskar att välja bort inrikesflyget.

I september hade det gjorts 1 125 000 inrikesresor med flyg i Sverige, en minskning med fem procent jämfört med samma månad i fjol, enligt nya siffror från Swedavia. Hittills i år har inrikestrafiken minskat med åtta procent på Swedavias flygplatser jämfört med i fjol.

I de andra skandinaviska länderna märks samma trend med minskat inrikesresande. I Danmark har det totala inrikesresandet hittills i år gått ner med 7 procent jämfört med i fjol, och passagerarantalet är nere på den lägsta nivån på 14 år, rapporterar branschtidningen Check-in.dk.

Samtidigt gick flygbolaget SAS mot trenden under september månad. I de tre skandinaviska länder där bolaget är verksamt (Sverige, Danmark och Norge) ökade efterfrågan på inrikesresor, mätt i passagerarkilometer, med 6,3 procent. Det framgår av bolagets månadssiffror.

– Under året har vi sett en viss avmattning i efterfrågan periodvis, men i september ökade det i jämförelse med förra året. Det är svårt att säga vad det beror på, men vi jobbar mycket med hållbarhet och möjligheten att köpa biobränsle, det kan påverka resenärernas val av flyg, säger Freja Annamatz, presschef för SAS Sverige.

Anpassar sig

Flygbolaget BRA har anpassat sig efter de ökade kraven från resenärer. För att undvika för få passagerare och dålig lönsamhet ser bolaget ständigt över vilka linjer som är lönsamma. Till exempel bestämdes nyligen att linjen Jönköping–Stockholm läggs ned.

På Bromma flygplats, där BRA är det enda inrikesflygbolaget, minskade antalet resenärer med två procent under 2018.

Enligt kommunikationschefen Jim Hofverberg finns det en rad orsaker till att inrikesresandet minskar.

– Till viss del beror det på något dyrare biljettpriser som drivits upp genom ökade kostnader för flygbolagen – dyrare flygbränslepriser, den svaga svenska kronan och regeringens nya flygskatt.

Berör anställda

Den pågående klimatdebatten lyfts också fram som en bidragande faktor.

– Debatten har länge fokuserat på just flyg och utsläpp. Ett större grepp har krävts, och vi fasar nu ut våra stora jetflygplan för att hitta andra lösningar. Därmed berörs dessvärre de som flyger och arbetar med just jetflygplanen.

Bolaget ska i större utsträckning flyga med klimatlindrigare propellerflygplan som är mindre i storlek. I samband med det har totalt 363 personer varslats av bolagets strax över 1 000 anställda.

– Än har ingen lämnat BRA, men det kommer att ske successivt från november fram till andra kvartalet nästa år, säger Jim Hofverberg.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig formulering gällande jämförelse med tidigare år.

Fakta

Fakta: Så har inrikesresandet förändrats

År PassagerareFörändring*2008 11 657 425-1,8%200910 408 429-10,7%201010 631 7102,7%201112 142 19714,2%201212 317 8091,4%201312 472 9841,3%201413 072 3774,8%201513 262 4291,5%201613 725 4463,5%201714 021 7302,2%201813 541 673-3,4%2019 (hittills) 9 238 031-8,1%

* Den procentuella förändringen från föregående år.

Siffrorna gäller enbart för de flygplatser som Swedavia driver för det aktuella året. I nuläget finns tio Swedavia-drivna flygplatser, men antalet har varierat under åren.

Källa: Swedavia

Visa mer...