Nyheter

Västtrafik bommade söndagen i tid- tabeller: "Miss i korrekturläsningen"

Nyheter Artikeln publicerades
G÷TEBORG 2012-06-18 Vâ°sttrafik satte upp nya tidtabeller med sommarens bantade spÃrvagnstrafik i GËteborg. Resenâ°rerna lâ°ste och fËrfâ°rades - inga vagnar pà sËndagarna? JodÃ, det var bara det att just de uppgifterna fallit bort pà tryckeriet, uppger gp.se. - Vi har missat i korrekturlâ°sningen, sâ°ger Jens Holmberg, informatËr pà Vâ°sttrafik, till TT. Vâ°sttrafik fÃr nu trycka nya tidtabeller fËr en kostnad pà 10 000 kronor plus en i dagslâ°get okâ°nd kostnad fËr uppsâ°ttning. Foto: Margareta G Kubista / TT / SCANPIX / Kod 10510
G÷TEBORG 2012-06-18 Vâ°sttrafik satte upp nya tidtabeller med sommarens bantade spÃrvagnstrafik i GËteborg. Resenâ°rerna lâ°ste och fËrfâ°rades - inga vagnar pà sËndagarna? JodÃ, det var bara det att just de uppgifterna fallit bort pà tryckeriet, uppger gp.se. - Vi har missat i korrekturlâ°sningen, sâ°ger Jens Holmberg, informatËr pà Vâ°sttrafik, till TT. Vâ°sttrafik fÃr nu trycka nya tidtabeller fËr en kostnad pà 10 000 kronor plus en i dagslâ°get okâ°nd kostnad fËr uppsâ°ttning. Foto: Margareta G Kubista / TT / SCANPIX / Kod 10510
Foto:

Västtrafik satte nyligen upp nya tidtabeller.

De innehöll sommarens bantade spårvagnstrafik i Göteborg.

Resenärerna läste och förfärades – inga vagnar på söndagarna?

Jodå, det var bara det att just de uppgifterna fallit bort på tryckeriet, uppger gp.se.

– Vi har missat i korrekturläsningen, säger Jens Holmberg, informatör på Västtrafik, till TT.

Västtrafik får nu trycka nya tidtabeller för en kostnad på 10 000 kronor plus en i dagsläget okänd kostnad för uppsättning.