Nyheter

Underkänt för grundskolan

Nyheter Artikeln publicerades

Förra året fick 715 av 745 granskade grundskolor kritik vid Skolinspektionens kontroller, skriver Dagens Nyheter.

Två tredjedelar av skolorna kritiserades för att eleverna och deras föräldrar inte fortlöpande informerades om barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Lika många skolor fick kritik för att elever som halkar efter i skolan inte får stöd. Mellan 2010 och 2015 ska samtliga skolor i landet granskas av Skolinspektionen.