Nyheter

Spelintresse fördel när pojkar söker jobb

Nyheter Artikeln publicerades

Dataspelande fördel för jobb.

Pojkars stora spelintresse kan ge dem ett försprång på arbetsmarknaden, tror en av experterna bakom en ny undersökning från Medierådet.

97 procent av alla ungdomar använder internet på sin fritid, enligt rapporten Ungar Medier, som Medierådet presenterade på torsdagen. 2 000 barn och unga i åldrarna 9-16 år samt 2 000 föräldrar har tillfrågats om ungas medievardag.

Men pojkar och flickor använder nätet olika. Pojkarna spelar dataspel, medan flickorna är flitigare med att sms:a, skicka bilder och använda kameran på mobilen.

Jan Christofferson, sekretare på Medierådet, menar att pojkarnas spel-, tävlings- och teknikintresse kan ge dem fördelar när det så småningom är dags att ta sig ut i arbetslivet.

Pojkar spelar spel
– En stor fördel med att spela spel, och särskilt spela spel online, är ju att man får gratis teknisk kunskap. Man måste leta rätt på en server som funkar på ett visst sätt, man ska konfigurera programmet så att det går så snabbt som möjligt och så vidare. All den här kunskapen kan man möjligen ha nytta av på arbetsmarknaden så småningom, säger Jan Christofferson.

Och eftersom pojkarna får sin bonuskunskap på köpet, tack vare sitt intresse, är den dessutom väldigt lätt för dem att tillgodogöra sig, menar Christofferson:
– Det är inte som att gå i plugget där någon talar om för en att det här måste du lära dig och man tycker det är jättetråkigt.

Flickor chattar
Att chatta, som flickorna gör i högre utsträckning än pojkarna, ger inga konkreta tekniska kunskaper.
– Däremot har det säkert andra positiva effekter. Man blir bra på kommunicera, på uttrycka sig på ett levande sätt i skrift och på att göra sig förstådd med sina jämnåriga och jämbördiga, betonar Jan Christofferson.

I årets undersökning är det för första gången fler unga som har en dator på det egna rummet än en tv.
– Vi kallar det ett paradigmskifte, säger Jan Christofferson.