Nyheter

Skollunchen kostar 31 kronor

Nyheter
STOCKHOLM 20100223Pyttipanna serverad i en skolbespisningFoto: Roger VikstrËm / SCANPIX kod 20020
STOCKHOLM 20100223Pyttipanna serverad i en skolbespisningFoto: Roger VikstrËm / SCANPIX kod 20020
Foto:

Förra året kostade skolmaten 5 510 kronor i snitt för varje elev, vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med 2010.

Artikeln publicerades 27 juni 2012.

Det betyder att varje elev åt för 31 kronor varje dag, när personal och transporter är räknas in i priset. Fast skillnaderna är stora i landet. Kommunen i topp satsar fyra gånger mer än den kommun som satsar minst, enligt Skolmatens vänner.