Nyheter

Reinfeldt: "Det är bättre Riksgälden svarar"

Nyheter Artikeln publicerades

Fredrik Reinfeldt hänvisar till Riksgälden. Det är de som ansvarar för prövningen av Antonov.

På frågan om regeringen har något emot Antonov som delägare i Saab svarar statsminister Fredrik Reinfeldt:

– Det är en noggrann prövning som måste göras. Jag kommer att vända mig mot alla de som hävdar att prövningen kan stå åt sidan.

Reinfeldt hänvisar samtidigt frågan vidare till Riksgälden.

– De är inte vi som haft att huvudsakligen göra den prövningen, utan vi har bett Riksgäldskontoret att förbereda detta på olika sätt. Det är bättre att de svarar för den prövningen. Det handlar om en enskild individ här och jag är försiktig med att uttala mig om ekonomiska förhållanden för en enskild person, säger han.

Det är inte aktuellt för statsministern att personligen åka till Trollhättan och förklara regeringens inställning och agerande.

– Vi har varje dag förklarat det som är regeringens utgångspunkt. Vi kommer att säkerställa att människor sätts främst och att det finns stöd för omställning, säger han.

Att åka till Trollhättan nu vore, enligt Reinfeldt, att framställa det som att Saabs framtid ligger någon annanstans än i händerna på ägare och ledning.

TT: Finns det en färdig plan, med budgetmedel avsatta, för att stödja de Saabanställdas omställning i fall det skulle bli konkurs?

– Jag vill inte medverka i att spekulera i något som inte har skett. Det är många människor som följer detta med stor oro. Det vore att framställa det som om att vi är i ett läge där vi inte är.

TT: Men det är väl inte fel att förberedda sig på det värsta?

– Som det skulle uppfattas, så vore det att spekulera i något som inte har hänt, säger Reinfeldt.