Nyheter

Ökad virusrisk vid kraftig nederbörd

Nyheter Artikeln publicerades

När det regnar kraftigt ökar risken för virussmitta, bland annat från dricksvattnet.

Ett förändrat klimat med ökad nederbörd riskerar därmed att ge större virusproblem.
För att kartlägga framtida risker och för att förbättra skyddet mot virussmitta har ett gemensamt svenskt, danskt och norskt projekt startat. I projektet deltar myndigheter, kommuner och forskare i de tre länderna.

– Flera rapporter talar om att häftiga regn kommer att öka i framtiden, och vi vet att det kommer att påverka förekomsten av virus i exempelvis dricksvatten, sade Lena Blom, som är ledare för projektet, vid ett upptaktsmöte i Göteborg på torsdagen.

Lena Blom, som arbetar vid kretsloppskontoret i Göteborg, menar att risken för utbrott av vattenburna sjukdomar kommer att öka.

– Med det här projektet hoppas vi kunna förbättra kunskapen om hur vi kan minska riskerna för virus i vatten.

– Vi måste förbättra reningen vid vattenverk och vid kommunala avlopp.

En bidragande orsak till att projektet kom igång var ett utbrott av vinterkräksjukan i Lilla Edet i september 2008.

– Vi vet nu att utbrottet kan knytas till vattnet, sade Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef i Lilla edet.

– En tredjedel av alla som hade kommunalt vatten blev sjuka.

Projektet, som ska pågå i tre år, kostar 4,3 miljoner euro och finansieras med EU-pengar.