Nyheter

Nobelkommitténs motivering

Nyheter Artikeln publicerades

Nobels fredspris 2009.

Den Norska Nobelkommittén har beslutat att Nobels fredspris 2009 ska tilldelas president Barack Obama för hans extraordinära insatser för att stärka internationell diplomati och mellanfolkligt samarbete. Kommittén har fäst särskild vikt vid Obamas vision om, och arbete för, en värld utan kärnvapen.

Obama har som president skapat ett nytt klimat i internationell politik. Multilateral diplomati är återigen central, med tyngdpunkt på den roll som FN och andra internationella institutioner kan spela. Dialog och förhandlingar föredras som verktyg för att lösa även de svåraste internationella konflikter. Visionen om en värld utan kärnvapen har på ett kraftfullt sätt åter vitaliserar förhandlingar om nedrustning och rustningskontroll. Genom Obamas initiativ spelar USA nu en mer konstruktiv roll i att möta de stora klimatutmaningar som världen står inför. Demokrati och mänskliga rättigheter ska stärkas.

Det är sällan som en person i samma utsträckning som Obama fångar världens uppmärksamhet och tänder ett hopp bland världens folk om en bättre framtid. Hans diplomati grundas på föreställningen om att de som ska leda världen måste göra det utifrån värden och uppfattningar som delas av merparten av jordens befolkning.

I 109 år har Den Norska Nobelkommittén försökt att stimulera just den internationella politik och de uppfattningar som Obama nu är den ledande talesmannen för i världen. Kommittén ansluter sig till Obamas appell om att ""Nu är det dags att vi alla tar vårt ansvar för ett globalt svar på globala utmaningar".

Oslo 9 oktober 2009