Nyheter

Malmöpolisen får förstärkning - Reepalu kräver hårdare lagar

Nyheter Artikeln publicerades

Hårdare vapenlagar och en justitieminister som tar Malmös situation på allvar. Det är Malmös kommunalråd Ilmar Reepalus (S) svar på hur dödsskjutningarna i staden ska stoppas.

Dödsskjutningen på tisdagskvällen på Fosievägen var den åttonde sedan mitten av maj förra året.
– Det är för jävligt. Vi har en massiv polisinsats på Malmös gator, men våldet bara fortsätter, sade Reepalu till Sydsvenskan i samband med ett besök på brottsplatsen sent i går.

Enligt Ilmar Reepalu ska den som bär vapen dömas till ett mångårigt fängelsestraff. Dessutom måste justitieminister Beatrice Ask förstå att situationen i Sveriges tredje största stad är akut.
– Det svenska rättssamhället förbises helt och respekteras inte längre, säger han till Skånska Dagbladet.

Justitieminister Beatrice Ask (M) har nu på morgonen bland annat pratat med rikspolischefen Bengt Svenson med anledning av dödsskjutningen i går.
– Vi har försäkrat oss om att rikspolischefen och rikskriminalpolisen vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Det är så att man förstärker Skånepolisen ytterligare med personal, säger hon.

TT: Hur ser de förstärkningarna ut?
– I detalj får polisen svara för det, säger Ask.

– Sådana här mord, sådana här avrättningar är en effekt av det parallella rättssamhälle som vuxit fram i Malmö där en människa tar sig rätten att döma en annan människa till döden.

– Vi skärper ju lagstiftningen och är på väg med ytterligare åtgärder. Det är så att lagstiftning måste krävas på ett seriöst sätt och det kräver olika överväganden, säger Ask som svar på Ilmar Reepalus kritik mot regeringen och krav på hårdare vapenlagar.

– Jag tycker inte att situationen i Malmö förtjänar politisk pajkastning. Den kräver att alla insatser drar åt samma håll, säger hon.

TT: Tycker du att Ilmar Reepalu drar åt ett annat håll?

– Nej, men jag konstaterar att han varit kommunalråd i många år i Malmö. Något ansvar har han för kommunen har skyldighet att arbeta med brottsförebyggande åtgärder, minska segregation och se till att ungdomar som kommer snett får stöd, säger Ask.

– Det går inte att komma ifrån att man haft samma ledning i Malmö i många år och att det här inte enbart är en polisfråga.

Ilmar Reepalu är nöjd med att Malmö har fått landets bästa polisresurser för att komma till rätta med våldet.

Men justitieministern måste också ta sitt ansvar. Lagstiftningen måste ändras så fort som möjligt, säger han.

– Tullen måste också få bättre resurser för att stoppa inflödet av illegala vapen. Lagstiftningen när det gäller illegala vapen är från 60-talet. Vi måste ha en modern lagstiftning, säger Ilmar Reepalu.

Han tycker att man ska jämställa illegala vapen med grov narkotikabrottslighet. Polisen måste ha rätt att använda telefonavlyssning för att komma åt de illegala vapnen.

– Det här har pågått många år. Jag har uppvaktat Beatrice Ask ett antal gånger om det. Jag är förvånad över att en moderat justitieminister är så flat på det här området.

Den förstärkta polisinsatsen i Malmö den senaste tiden har varit oerhört framgångsrik, hävdar Malmös polismästare Ulf Sempert.

– Vi gör mängder av insatser i stort som smått, säger han och lägger till att målet är att slå sönder de kriminella nätverken i Malmö med insatser mot till exempel smuggelsprit och illegala spelklubbar.

– Därför är det inte så konstigt att vedergällningen kommer, som i form av nattens sprängdåd mot polisstationen på Eriksfältsgatan, säger han.

Förutom skärpt vapenlagstiftning har Skånepolisen också, enligt biträdande länspolismästare Hans Nordin, fört fram tankar på att få använda tvångsmedel i brottsförebyggande syfte. Avlyssning är ett exempel.

– Jag är medveten om att det är kontroversiellt, men tänk om vi kunde förebygga ett enda mord på det här sättet, säger Nordin.

Polischeferna på presskonferensen fick också frågan hur det känns när skottdåden fortsätter i Malmö, trots den kraftigt förstärkta insatsen. Är det ett misslyckande?

– Nej, inget misslyckande. Men det är väldigt besvärande att ytterligare ett mord inträffar och väldigt irriterande att vi inte kunnat förhindra det, svarade Hans Nordin.

Hösten 2010 greps en man som misstänks för en rad skjutningar i Malmö. Han är misstänkt för tre mord och 13 mordförsök, men har hela tiden nekat till brott. Rättegången väntas starta tidigast i april. Medan han suttit i förvar har skjutandet i staden fortsatt.