Nyheter

Lägre a-kassa ger snabbare jobb

Nyheter Artikeln publicerades

Arbetslösa som brutit mot a-kassans regler och därför får lägre ersättning skaffar sig nytt jobb snabbare än vad de annars skulle gjort.

Det nya jobbet är dock ofta på deltid och med lägre lön.

En rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau) visar att sanktioner i form av exempelvis lägre a-kassa gör människor benägna att ta jobb som man annars kanske skulle ha tackat nej till. De lämnar arbetslösheten 23 procent snabbare än vad de annars skulle ha gjort. Kvinnor reagerar snabbare på en sanktion, äldre långsammare. Det finns dock inga skillnader mellan regioner eller grupper med olika utbildning enligt studien.

De som får en sanktion tar oftare ett deltidsjobb i stället för ett heltidsjobb. De accepterar också jobb som ger cirka 4 procent lägre lön. En del byter också till ett mindre kvalificerat arbete. Gruppen har lägre lön upp till tre år efter sanktionen.

Slutsatsen i rapporten blir att sanktioner kan minska arbetslösheten men leder också till att de som drabbas tar jobb som de är överkvalificerade för.

Rapporten har studerat alla heltidsarbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen under åren 1999–2004. Under perioden tackade 2 941 personer nej till en anställning och fick neddragen a-kassa. Förra året fick omkring 4 000 personer neddragen a-kassa efter att ha brutit mot reglerna.