Nyheter

Kan ge stärkt krona

Nyheter Artikeln publicerades

Den ekonomiska osäkerheten kan leda till att placerarna vänder blicken mot Sverige, menar Robert Bergkvist.

– Världen söker säkra investeringsalternativ som till exempel Sverige som står utanför euron och har en i grunden stark balansräkning. Investerare tittar mycket på balansräkningar och offentliga finanser.

Men suget efter den svenska valutan kan bli för starkt.

– Kronan kan bli för stark och ju starkare den blir desto mer bekymmersamt blir det för exportindustrin. Det blir billigare att importera från omvärlden men sämre att exportera. Vi kan hamna i en situation med svag exportkonjunktur och stark krona, då kan det bli en dubbelsmäll.

Och det ökade kapitalinflödet märks av i fler länder.

– I Danmark ser vi det tydligt och även i Norge, men där har staten har försökt att stoppa inflödet med hjälp av räntesänkningar. Förutom de nordiska länderna är det stora kapitalinflöden in i Tyskland och Schweiz och i mindre grad i Storbritannien.