Vilken roll spelar det hägrande målet för dagens svenska partier?

Därför är partierna fåordiga om målet

Mikael Hermansson 2012-02-19

Människosyn och samhällssyn hänger samman. Våra politiska partier är tydliga med detta. Men det är svårare att få klara besked om vad allt syftar till – vad som är målet.


FAKTA

Detta är partiernas framtidssyn

Vänsterpartiet

Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor. Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det socialistiska målet är människans frigörelse.

I det dagliga politiska arbetet vägleds vi av våra socialistiska värderingar och vårt långsiktiga mål, det klasslösa samhället, där klass- och könsförtrycket upphävts och där varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet.

(Partiprogrammet 2008)

Socialdemokraterna

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Vårt mål är ett samhälle utan över- och under- ordning, utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sitt liv och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar, som gagnar det gemensamma bästa.

(Partiprogrammet 2001)

Miljöpartiet

Vår vision är samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.

Vi vill ha ett samhälle där makten utgår från folket och där fler är direkt delaktiga i de beslut som fattas. Vi vill bygga ett samhälle där ekonomin utgår från sociala och ekologiska hänsyn, ett samhälle där resurser fördelas rättvist och där hänsyn tas till djurens välfärd och naturens begränsningar.

Den grundläggande friheten ger människan möjlighet att åtnjuta livskvalitet, vilket är målet för vår frihetspolitik.

(Partiprogrammet 2005)

Sverigedemokraterna

Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

(Sverigedemokratiskt principprogram 2011)

Kristdemokraterna

Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Målet är det gemensamma bästa och det förverkligas utifrån gemensamma värden.

Ett vitalt och solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi alla odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap, men även om omsorg och kärlek. Vi kommer aldrig någonsin att helt och fullt kunna leva i enlighet med dem, men vi behöver dem för att vi som människor ska sporras till ett gott förvaltarskap av våra talanger och resurser.

(Principprogrammet 2001)

Folkpartiet

Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Liberalismen avvisar alla idéer om ett slutgiltigt idealtillstånd som politikens mål. Ett samhälle av fria medborgare kommer ständigt att erbjuda överraskningar och nya utvecklingsmöjligheter. Någon slutlig harmoni mellan alla önskemål och intressen kan aldrig uppnås. Färdiga och detaljerade lösningar för samhällets organisation leder till förtryck av oliktänkande när de skall genomföras.

(Partiprogrammet 2007)

Centerpartiet

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Centerpartiet vill nyskapa samhället som en plats där varje människa kan växa. Det innebär ett decentraliserat samhälle präglat av frihet och jämlikhet. Centerpartiets människosyn är grunden för politiken.

(Idéprogrammet 2001)

Moderaterna

Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingar som många känner igen som typiskt svenska. Sverige ska vara modernt, öppet och sammanhållet. Här ska vi välkomna ny teknologi, vara toleranta och ta tillvara talang.

Det ska alltid spela större roll vart man är på väg än varifrån man kommer. Människor ska tas till vara för vad de kan och vad de är beredda att tillföra, inte utifrån vilken gud de tror eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har, vem de älskar eller vilket kön de har.

(Idéprogrammet 2011)


Alla partier uppstod i ett syfte, att driva samhället i en riktning som tilltalade en grupp människor som ansåg sig ha något gemensamt. Dagspolitik och framtidsvisioner gick hand i hand.

Oavsett om slagordet för dagen handlade om ett öre mer för mjölken eller åtta timmars arbetsdag, fanns det hos partierna och deras medlemmar en vision om en tid då den politiska kampen skulle kunna upphöra.

Tillsammans fungerade det korta och det långa perspektivet mobiliserande. Ty ”… inget är för människan så svårt att uthärda som ett liv utan uppgifter och mål”, som filosofen Blaise Pascal uttryckte det redan på 1600-talet.

Idag finns det inget parti som talar om den egna existensen annat än i termer av rädsla för fyraprocentsspärren. De dagsaktuella uppgifterna dominerar partiernas liv och kommunikation med såväl medlemmar som väljare så till den milda grad att det långsiktiga målet inte hamnar längre bort än nästa val.

Syftet med verksamheten är att i första hand ta makten, behålla makten och inte tvingas kompromissa bort allt för stora delar av sin politik. I andra hand att få så många mandat som möjligt i de olika beslutande församlingarna, eftersom partistöd utgår i relation till storlek.

Partiernas mål handlar idag mer om ekorrhjul än om målgång.

Och detta oavsett om det står socialistisk, liberal eller konservativ på den ideologiska innehållsförteckningen.

Likafullt lever drömmarna. Målen hägrar, om än i det tysta. Man måste leta länge innan man i Vänsterpartiets program hittar den för socialister så klassiska devisen ”Det klasslösa samhället”. Letar man i Socialdemokraternas dyker det upp i omskrivna termer, och beskrivs som ”… ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor”.

Likheten är slående. Båda partierna delar rotsystem, men redan 1917 ympades vänstergrenen in i det kommunistiska trädet. Ett träd som efter ett kort europeiskt 1900-tal helt enkelt vissnade och dog, även om kommunismen delvis lyckades leva kvar i Vänsterpartiets inre.

Socialdemokratin blev revisionistisk och lärde sig av den gamla högern att använda det tyska folkhemsbegreppet som målet för ett samhälle som inte känner av varken styvbarn eller kelgrisar.

Idag är det Sverigedemokraterna som tagit över folkhemsmyten och återfört den till dess ursprungliga hemvist. Skillnaden mellan Jimmies och Per Albins folkhem är att den senares byggde på välfärdssystem och social ingenjörskonst, medan SD-ledarens bygger på kulturell samhörighet och svenskarnas ”nedärvda essens”.

Individens frihet återfinns i alla partiers målbilder. Men likafullt går skiljelinjen mellan blocken just här. Folkpartiet säger uttryckligen att man ”… avvisar alla idéer om ett slutgiltigt idealtillstånd som politikens mål. Ett samhälle av fria medborgare kommer ständigt att erbjuda överraskningar och nya utvecklingsmöjligheter.”

Centerpartiet och Kristdemokraterna skriver gärna under på den beskrivningen, om än med egna ord. Liksom även Moderaterna, som dock genomgår en period av politisk marknadsanpassning, och därför talar i enklare termer: ”Det ska alltid spela större roll vart man är på väg än varifrån man kommer”.

Vilket betyder … vadå?

Visst kan man göra en Karin Boye och skriva att ”Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd”. Men man måste förr eller senare ändå ställa frågan vart utopierna tog vägen. Miljöpartiet är det enda partiet som talar om ”… samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur och natur respekteras.”

Det gröna målet liknar just utopins paradisiska tillstånd där människor, lejon och lamm vilar sida vid sida.

Kanske är det därför alla talar så tyst om målen idag – att det helt enkelt riskerar att låta för banalt, för högtravande eller rentav för flummigt?BT:s riktlinjer för nätkommentarer:

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på bt.se.

bt.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till nedanstående riktlinjer.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Borås Tidning som bär det juridiska ansvaret.

Riktlinjer:

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men…

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med främlingsfientligt innehåll.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte personangrepp.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.

Och...

Tonen ska vara korrekt och respektfull. Vi publicerar inte kommentarer som har en negativ inverkan på samtalsklimatet.

Disqus


huvudnyheter just nu

Dagens fråga

 

Snatteri

Har du snattat någon gång?

Visa resultat
Veckans Hela livet-fråga

 

fråga

Hur ser din drömjul ut?

Visa resultat
Mikael Hermansson
ledarskribent.
Född 1958 i Göteborg. Bor i Borås. Har varit journalist i närmare 30 år varav de senaste 23 åren på Borås Tidning. Skriver ledare och krönikor om högt och lågt i dagspolitiken. Har ett gott öga till arbetsmarknadsfrågor, integration och allt som gör vårt samhälle hållbart och solidariskt.

Läs också Ledarbloggen!

Mikael Hermansson, ledarskribent
mikael.hermansson@bt.se
Telefon: 033-700 07 17Senaste nytt från Sjuhärad

Mest läst på bt.se


Borås

TV: Butiken avspärrad efter pistolrånet i stan

Vid 20.30-tiden, cirka en timme efter pistolrånet, var det lugnt vid platsen.

 

Tjänstgörande webbredaktör

Vet du någonting som vi borde skriva om? Tipsa mig direkt!

Erik Jullander
erik.jullander@bt.se
Telefon: 033-700 07 62


Kalendern

Vad händer i Sjuhärad?

Kalendern är sjuhäradsbornas anslagstavla på bt.se. Här kan kan du läsa om eller lägga in aktuella arrangemang.
Obs! Kalendern är till för föreningar och icke-kommersiella arrangemang.

Stefan Eklund, chefredaktör

Om den svenska bristen på statsmannaskap:

"Så nä, jag svarade min finlandssvenske kollega nekande. Jag ser inga statsmannatalanger i svensk politik för närvarande. Inga alls. Ingenstans."

Lena Kvist, kulturchef

Om årets Augustpris:

"Grattis till Augustpriset, Kristina Sandberg! Det är välförtjänt."

Lars Näslund, politisk redaktör

Om S och M:s samarbete i Ulricehamn:

"I Ulricehamn sker det politikerna i riksdagen och i Borås inte klarar av"

Jan Hansson, sportkrönikör

Om pengar i sportvärlden:

"I de stora fotbollscuperna badar klubbarna i (tv-)pengar. I andra sporter kan det kosta mycket att delta."

Nyheter

Webb-tv

På bt.se/webbtv hittar du inslag om nyheter, sport, nöje och mycket mer.

Blogg

Här är BT:s bloggare

En ledarredaktion, en elfsborgare, en basketjunkie, två joggare som utmanar varandra, en näringslivsredaktör, BT:s fotografer och en designguru...
Välkommen till BT:s värld av bloggare!

Nyheter

Gilla bt.se på Facebook

Du vet väl om att du kan följa stora delar av vårt nyhetsflöde från Sjuhärad, Sverige och världen direkt på Facebook? Gör som 5 900 andra och klicka på "Gilla"-knappen nedan!


Läsvärt

Föreningsguiden

Föreningsguiden är den nya tjänsten som ersätter Inför. Tjänsten är för föreningar i Mark och Kind, som gör det möjligt för föreningslivet att uppdatera och informera medlemmar och allmänheten om vad som händer.

Nyheter

Följ BT på Twitter