Mikael Hermansson, politisk kommentator

Hermansson:

"Regeringen köper sig svängrum"

Mikael Hermansson, politisk kommentator Artikeln publicerades

Visserligen flaggande finansminister Anders Borg för ett antal reformer och skattesänkningar samtidigt som han varnade för analkande mörka moln. Men från och med nu är det endast de mera övergripande sambanden och de högtflygande ekonomiska resonemangen som ska redovisas – det finstilta får vi läsa till hösten.

Finansminister Anders Borg har därmed skaffat sig ett ypperligt tillfälle att ”ostört” måla konjunkturutveckling och ekonomisk politik med bred pensel.

Dessutom slipper han att tala om minskad tillväxt och sjunkande takt på sysselsättningsökningen i samma andetag som man försöker övertyga om att de förslag han lägger inte späder på inflationen eller motverkar jobbpolitiken.

Regeringen köper sig helt enkelt lite svängrum; man kan lufta nya opinionspåverkande tankar – tredje steget i jobbskatteavdraget – men samtidigt villkora genomförandet med att det ytterst är de ekonomiska utsikterna i höst som avgör om och när.

Om man bortser från den budgetdebattens retoriska räfst och istället då tittar på siffror och prognoser så är det i synnerhet tre kolumner som är intressanta. Tillväxten, sysselsättningen och hur ser man på det väntade utfallet när det gäller antalet arbetade timmar.

Dessa säger nämligen något om det väntade skatteutfallet. Det är prognoser om framtida skatteintäkter som i sin tur utgör underlag för vad som – praktiskt såväl som politiskt – är möjligt.

Inte minst är dessa kolumner de som är mest intressanta för den kommunala nivån. Borås bokslut må se hur bra som helst ut idag – men för att citera schlagersångaren ” I morgon är en annan dag”. Den som tror att det går att addera förra årets resultat med årets och sedan börja hitta på nya verksamheter blir nog besviken. Pengarna har gått och ska gå till pensionsskuld och en del av kulorna rullar förbi längs nya Förbibart Sjöbo

Borgs budget visar ganska tydligt att landets kommuner än så länge kan andas ut – åtminstone under 2008. Den procentuella ökningen av arbetskraften mellan 16 och 64 ökar. Men för de kommande åren minskar ökningen för att 2011 ha upphört.

Men prognoser om nolltillväxt vad avser arbetskraften tre år framåt i tiden är inte över sig tillförlitliga. Med stor säkerhet kommer dessa att revideras redan i höst.

Inte heller vad avser arbetade timmar verkar det under 2008 inte finnas några större hot. Den minskning som sedan äger rum under 2009 kommer utgår från en hög nivå som byggts upp under rekordåret 2007.

Som Borg mycket riktigt påpekar så ökar skatteintäkterna – trots skattesänkningar som jobbskatteavdragen och sänkningar av arbetsgivaravgifter – så ökar skatteintäkterna på grund av stark utveckling på arbetsmarknaden.

Håller den utvecklingen i sig? Svaret kommer snart. Om några dagar är det dags för skatteprognos från SKL, Sveriges kommun och landstingsförbund.

Den flyger lägre, närmare den kommunala verkligheten än en högtflygande vårbudget.

Visserligen flaggande finansminister Anders Borg för ett antal reformer och skattesänkningar samtidigt som han varnade för analkande mörka moln. Men från och med nu är det endast de mera övergripande sambanden och de högtflygande ekonomiska resonemangen som ska redovisas – det finstilta får vi läsa till hösten.

Finansminister Anders Borg har därmed skaffat sig ett ypperligt tillfälle att ”ostört” måla konjunkturutveckling och ekonomisk politik med bred pensel.

Dessutom slipper han att tala om minskad tillväxt och sjunkande takt på sysselsättningsökningen i samma andetag som man försöker övertyga om att de förslag han lägger inte späder på inflationen eller motverkar jobbpolitiken.

Regeringen köper sig helt enkelt lite svängrum; man kan lufta nya opinionspåverkande tankar – tredje steget i jobbskatteavdraget – men samtidigt villkora genomförandet med att det ytterst är de ekonomiska utsikterna i höst som avgör om och när.

Om man bortser från den budgetdebattens retoriska räfst och istället då tittar på siffror och prognoser så är det i synnerhet tre kolumner som är intressanta. Tillväxten, sysselsättningen och hur ser man på det väntade utfallet när det gäller antalet arbetade timmar.

Dessa säger nämligen något om det väntade skatteutfallet. Det är prognoser om framtida skatteintäkter som i sin tur utgör underlag för vad som – praktiskt såväl som politiskt – är möjligt.

Inte minst är dessa kolumner de som är mest intressanta för den kommunala nivån. Borås bokslut må se hur bra som helst ut idag – men för att citera schlagersångaren ” I morgon är en annan dag”. Den som tror att det går att addera förra årets resultat med årets och sedan börja hitta på nya verksamheter blir nog besviken. Pengarna har gått och ska gå till pensionsskuld och en del av kulorna rullar förbi längs nya Förbibart Sjöbo

Borgs budget visar ganska tydligt att landets kommuner än så länge kan andas ut – åtminstone under 2008. Den procentuella ökningen av arbetskraften mellan 16 och 64 ökar. Men för de kommande åren minskar ökningen för att 2011 ha upphört.

Men prognoser om nolltillväxt vad avser arbetskraften tre år framåt i tiden är inte över sig tillförlitliga. Med stor säkerhet kommer dessa att revideras redan i höst.

Inte heller vad avser arbetade timmar verkar det under 2008 inte finnas några större hot. Den minskning som sedan äger rum under 2009 kommer utgår från en hög nivå som byggts upp under rekordåret 2007.

Som Borg mycket riktigt påpekar så ökar skatteintäkterna – trots skattesänkningar som jobbskatteavdragen och sänkningar av arbetsgivaravgifter – så ökar skatteintäkterna på grund av stark utveckling på arbetsmarknaden.

Håller den utvecklingen i sig? Svaret kommer snart. Om några dagar är det dags för skatteprognos från SKL, Sveriges kommun och landstingsförbund.

Den flyger lägre, närmare den kommunala verkligheten än en högtflygande vårbudget.