Nyheter

Hägglund undvek tungt bakslag

Nyheter Artikeln publicerades

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund undvek ett svidande nederlag om familjepolitiken.

Många på partiets riksting var missnöjda med att man inte kan ge besked om hur den ska se ut.

De vill redan nu ta beslut om vad som ska ersätta partiets flaggskepp, vårdnadsbidraget.

– Vi har ett kanonbra förslag. Vi ska vara tydliga i denna fråga, sade Ebba Busch, Uppsala.

Ombud klagade på att man i dag inte vet vad partiet står för i familjepolitiken. Partistyrelsen ville dock låta en arbetsgrupp få fram till början av nästa år på sig för att ta fram ett valvinnade alternativ till vårdnadsbidraget. David Högberg från Skillingaryd uppgav att en arbetsgrupp även tillsattes förra mandatperioden och att det då bara blev en "tummetott".

Internt missnöje

Kristdemokraterna är missnöjda med dagens vårdnadsbidrag av flera skäl. Ett är att bara ett hundratal kommuner har infört det eftersom det är frivilligt. Ett annat är att man kan få högst 3 000 kronor per barn och månad om man väljer att stanna hemma tills barnet fyller tre år.

Inför förra valet drev KD att bidraget skulle vara 6 000 kronor, men de övriga regeringspartierna säger nej till det.

Flera KD-distrikt vill i stället ha en utbyggd barnomsorgspeng. Barnomsorgspeng får de som i dag vill ordna barnomsorg på egen hand, i stället för dagis. Men man får inte bara ta hand om sina egna barn. Enligt förslaget ska det villkoret tas bort, samtidigt som kraven på pedagogiskt innehåll i omsorgen lättas.

Partistyrelsen är dock inte övertygad om att det är den valvinnaren som ska ersätta vårdnadsbidraget.

– Att byta namn, lägga till några hundralappar gör inte vår familjepolitik särskilt mycket intressantare för barnfamiljerna, sade partistyrelseledamoten Bengt Germundsson.

Hägglund varnade

Partiledaren Göran Hägglund hade redan i sitt öppningstal på rikstinget varnat för ett förhastat beslut.

– Vi kan bara fatta beslut en gång. Det vi bestämmer är den politik vi går till val på 2014, sade han.

Strax innan omröstningen lade partistyrelsen fram ett kompromissförslag om att arbetsgruppen ska ägna "särskild omsorg" om förslaget på utbyggd barnomsorgspeng. Det ger, enligt partisekreteraren Acko Ankarberg, friheten att även lägga fram ett helt annat förslag i slutändan.

En klar majoritet av rikstingets ombud ställde sig bakom Kompromissförslaget.