Nyheter

Folkrättsexperter: "Brott mot folkrätten"

Nyheter

Israels agerande bryter mot folkrätten, anser folkrättsexperten och professorn Ove Bring.

Artikeln publicerades 31 maj 2010.

– De har inte rätt att genomföra en total maritim blockad som stoppar även mat och humanitär hjälp, säger Bring till TT.

Bring utgår från att Ship to Gaza-konvojen befann sig på internationellt vatten när den bordades eftersom det låg i fartygens intresse att undvika israeliskt vatten. Han säger att Israel sannolikt fått internationell acceptans om de enbart agerat för att undersöka om skeppen hade vapen ombord.

– Men tyvärr har de inte haft den begränsade målsättningen. Blockaden är total. Israel säger att allt ska gå landvägen. Där kommer de i konflikt med folkrätten.

TT: Hade de haft rätt att borda fartygen på israeliskt vatten?

– Ja, där kan de låta israeliska säkerhetsintressen gälla fullt ut. På israeliskt vatten har de rätt att göra militära ingripanden, borda fartyg och ta dem till hamn.

Bring säger att det är "väldigt olyckligt" om Ship to Gazas passagerare angripit de israeliska soldaterna – men att soldaterna inte borde ha skjutit mot dem.

– Jag tar för givet att de ombord inte var utrustade med vapen. Om de använde våld kan det knappast ha blivit mer än ett handgemäng som soldaterna borde ha klarat av utan att skjuta.

Ingen rätt ingripa på internationellt vatten

Bo Johnson Theutenberg, professor i folkrätt och UD:s tidigare folkrättsexpert, säger att Israels bordning av Ship to Gaza är ett glasklart brott mot folkrätten – om den skett på öppet hav, det vill säga internationellt vatten.

– Ingen stat har rätt att ingripa på det öppna havet, mer än den stat vars flagga fartyget för.

Om bordningen skett på israeliskt vatten är situationen mer komplicerad. Då har Israel åtminstone rätt att inspektera fartyget, enligt Johnson Theutenberg.

– Sedan är frågan om vattnet utanför Gaza ska anses vara israeliskt eller inte.

Att Israel dessutom ska ha hävdat rätten till självförsvar med hänvisning till att aktivisterna ombord ska ha påbörjat striderna håller inte, enligt Johnson Theutenberg.

– De israeliska soldaterna hade inget att göra där, på öppet hav.

– Och den blockad av Gaza som Israel hänvisar till är ensidig och har inget internationellt rättsligt värde.

Dagan: "Full rätt att inspektera"

Israels Stockholmsambassadör Benny Dagan säger till TT att målet var att hantera ärendet fredligt för att ta båtarna till hamn och därefter inspektera dem.
Han uppger att när det gäller vatten inom Gazas område så har israelerna full tillåtelse, efter överenskommelser, att inspektera båtar.

– Det har vi rätt att göra enligt avtal. Vi skulle inspektera innehållet och sedan skicka det till Gaza, säger han.

Han säger också att han ska undersöka mer i detalj vad som hände och uppger att fartygen nu är på väg till israeliska hamnar.

– Det är människor med många olika nationaliteter ombord och vi ska undersöka om de ska sändas tillbaka till sina hemland.

Han riktar också kritik mot aktionen Ship to Gaza.

– Det är inte rätt väg att gå, det finns bättre alternativ för fredliga lösningar vilket i det här fallet inte användes.