Nyheter

Få vill ha 75-årig statsminister

Nyheter

Politikerna betonar gärna vikten av att arbeta länge.

Artikeln publicerades 11 juli 2012.

Men få svenskar har lust att ha en äldre chef. Bara två av tio uppger att de är ganska eller mycket positiva till en chef som är 75 år. Lika få är positiva till att ha en 75-årig statsminister, visar en undersökning från pensionsbolaget AMF.

Inställningen till äldre skiljer sig åt mellan olika branscher. Fyra av tio är ganska eller mycket negativa till en förskolelärare som är 75 år. Samtidigt har få problem med en 75-årig skådespelare.