Nyheter

Delas ut över hela landet – ska rädda missbrukare från döden

Samhälle Artikeln publicerades
Foto: Claudio Bresciani/TT

Narkotikadödligheten i Sverige är hög. Men med motgiftet naloxon kan fler räddas till livet. Hittills har över 1 700 doser delats ut på olika håll i landet.

– Vi har flera rapporter där det varit skarpt läge och naloxonet varit avgörande, säger Katja Troberg, forskningssjuksköterska och projektledare inom naloxonprojektet i Skåne.

Naloxon är ett motgift som häver överdoser och kan rädda livet på den som tagit för mycket heroin och andra opioider. Preparatet har använts inom vården sedan 1970-talet, men inte varit tillgängligt direkt i missbrukarled – förrän nu. Sedan förra sommaren kan läkare skriva ut naloxon direkt till personer som riskerar att ta eller bevittna en överdos.

I Stockholm, som sedan januari delat ut doser gratis via sprututbytet vid S:t Görans sjukhus, har hittills 400 personer fått ta emot totalt 1 100 doser naloxon.

Vid 140 tillfällen har läkemedlet kommit till användning.

– Som de beskriver det kan det vara skillnaden mellan liv och död. Sedan är det svårt för oss att avgöra hur många av de här överdoserna som hade varit dödliga, säger Elin Holmén, sjuksköterska vid sprututbytet i Stockholm.

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat kraftigt på tio år. De senaste åren har narkotikarelaterade förgiftningar tagit över 900 personers liv årligen i Sverige. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser, enligt Socialstyrelsen. Heroin och andra opioider är bland de vanligaste substanserna.

I Uppsala har man delat ut ett 80-tal doser sedan förra sommaren, och i Skåne 550 doser sedan i juni.

– Det ökar varje dag. Det finns ett brett intresse, säger Katja Troberg.

Naloxon är ofarligt och har ingen potential att missbrukas.

I samband med att naloxonet delas ut får missbrukaren en kortare utbildning i hur läkemedlet ska användas, hur man kan undvika överdos samt hjärt- och lungräddning.

Än så länge är det såvitt känt bara i Stockholm, Uppsala och Skåne som naloxon delas ut gratis till missbrukare via exempelvis sprutbytesenheter. Göteborg räknar med att starta inom kort.

Men det är inte säkert att narkotikadödligheten går ner enbart för att naloxon blivit lättare att få tag på.

– Det kan rädda liv, men är inget mirakelmedel, säger Elin Holmén.

Fler insatser behövs, säger hon – framför allt handlar det om att göra det enklare för personer att komma in i och stanna kvar i behandling. Men åtgärder som medicinskt övervakade injektionsrum skulle också kunna ha effekt, anser hon.

– Över 60 procent av de överdoser vi får rapporter om har varit i offentlig miljö, typ ute på gatan eller på någon toalett. De personerna hade kanske använt sig av ett injektionsrum om det hade funnits.

fakta

Naloxon

Vid en överdos av heroin och andra opioider slutar kroppen andas.

Naloxonläkemedel motverkar så kallad andningsdepression genom att konkurrera om samma receptorer i centrala nervsystemet som opioider.

Naloxon kan häva en överdos på några minuter.

Naloxon har funnits inom den svenska sjukvården under lång tid.

Sedan förra sommaren kan en läkare skriva ut naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos.

Det finns även förslag om att sjuksköterskor ska kunna skriva ut läkemedlet.

Naloxon har i sig inga morfinlika egenskaper och kan inte användas för missbruk.

Tillgång till naloxon har inte heller visat sig leda till ökat risktagande, enligt forskning.

Naloxon finns som nässprej, eller injektionsvätska som ges intravenöst eller i en muskel.

Källa: Läkemedelsverket, Beroendecentrum SLL.

Visa mer...