Här faller en husdröm i bitar

Borås Artikeln publicerades

– Allt detta trycker ner en som människa. Det är pressande.
Adèle Franzén och Peter Johansson sitter i sitt matrum i villan i Fristad – som kunde varit ett drömhus om inte fasaden läckt som ett såll. Det är byggt med den underkända tunnputsmetoden och paret har nu gått till domstol.

Våren 2007 skulle prövningarna för familjen vara slut, kan man tycka. För då var huset av fabrikat Mjöbäcksvillan färdigbyggt, på samma plats som den tidigare bostaden. Denna totalförstördes i en brand 2004 och efter flera år i en temporär bostad var det äntligen dags att flytta tillbaka.

Vid garantibesiktningen fanns en hel del saker som Peter och Adèle anmärkte på och de höll inne en mindre summa pengar. Redan här började tvisten, som blev mycket mer allvarlig när putsen på sydvästra gaveln började falla av redan samma höst.

– Den föll i stora sjok, och det har bara blivit värre. Nu syns en spricka tydligt, och det går även att se att fasaden bågnar på ett ställe, det kan enligt experter bero på att stommen fuktskadats, konstaterar Peter Johansson och pekar bekymrat på förfallet.

Mjöbäcksvillan har gått med på att lägga på ny puts på gaveln och lappa på de övriga delarna av huset, där fukt också har påvisats. Men paret säger nej, och styrkta av utgången i ett mål i Helsingborg kräver de nu ett totalt byte av fasaden.

– Fukten sprider sig under cellplasten och kommer att förstöra huset totalt inom några år om inget görs, påpekar Adèle Franzén.

De båda är mycket besvikna över att deras påpekanden inte lett någonvart, men Peter har en teori om varför.

– Vi borde hållit inne tio procent av köpesumman vid besiktningen. Då hade det handlat om 300 000 kronor och inte de ynka 15 000 som vi inte betalat. Nu fick man sina pengar och var väl inte lika intresserad av att lyssna på oss.

Mjöbäcksvillans entreprenadchef Magnus Ivarsson vill inte kommentera en pågående tvist och hänvisar till de svar bolaget gett i skriftväxlingen till tingsrätten.

Är det rent generellt försvårande för er i det här målet att ni faktiskt omgående medgav att tekniken inte håller måttet, när SP slog larm sommaren 2007?

– Nej, jag tycker inte det. Vi den här tidpunkten byggde hela Sverige med metoden, och vi är

också fullt beredda att ta ansvar fullt ut under den tvååriga garantitid som gäller för entreprenaden.

Ivarsson betonar också att ombyggnaden av företagets kvarter på Hestra visade att problemen inte är så utbredda som många fruktat, en slutsats som går på tvärs mot SP:s senaste rapport om putshusen.

– Ja, det är vår erfarenhet sedan vi öppnat fasaderna helt på sammanlagt 22 fastigheter ända ned till stommen. Man kan förstå oron från husägarnas sida, men det avgörande är om det finns sakliga skäl att göra så omfattande åtgärder.