Nyheter

Bög skällsord redan på dagis

Nyheter Artikeln publicerades

Den som inte är som en "typisk tjej" eller en "typisk kille" riskerar att bli mobbad i skolan.

Ju äldre eleverna blir, desto ovanligare blir det att lärarna säger ifrån, enligt en rapport från Friends.

Nästan direkt i första klass började vissa elever att reta Erik för att han inte hade samma intressen som de andra pojkarna – och för att han umgicks mycket med flickorna.

– Man kan bli kallad för riktigt fula ord, säger han.

Bög och hora

I antimobbningsorganisationen Friends rapport framgår att 42 procent av de tillfrågade lärarna tycker att eleverna har en negativ jargong kopplad till hur pojkar respektive flickor ska vara. 28 procent upplever elevernas jargong kring sexualitet som negativ.

Enligt forskaren Katja Gillander Gådin riskerar särskilt barn som inte passar in i "de begränsande ramar som finns för hur man förväntas vara som flicka eller pojke" att tidigt utsättas för sexualiserade kränkningar. Ordet bög kan dyka upp redan i förskolan och används även som skällsord av äldre barn mot pojkar som faller utanför normen.

– Flickor kan bli kallade för hora och för könsord redan i tidig ålder. Men de är än mer utsatta i tonåren, då också de fysiska kränkningarna blir vanligare, säger Katja Gillander Gådin.

Ju äldre barnen blir desto mer tycks vuxenvärldens toleransnivå för kränkningarna öka. I årskurs 3–6 uppger två av tio barn att personalen inte säger till om de ser att någon behandlas illa. Bland högstadieeleverna som svarat på Friends enkät uppger hälften att skolpersonalen inte ingriper.

"Lade skulden på mig"

15-åriga Astrid uttryckte offentligt att hon tyckte att det förekom sexism på skolan och blev efter det utsatt för skitsnack. Hon kallades till ett möte med tre ur personalen, men fick inget stöd i den utsatta situation hon hamnat i.

– I stället lade de skulden på mig och berättade att både pedagogerna och eleverna mådde dåligt för att det blivit "en väldigt stor grej av det", säger Astrid.

Utrymmet att få vara som man vill uppfattar hon som minimalt på skolan.

– Så fort jag som tjej säger eller gör något som är det minsta könsöverskridande så blir det bara kaos och folk skriker saker, säger Astrid, som har ett år kvar på högstadiet.

Bryter mot lagen

Erik börjar högstadiet i höst, i en skola med kulturinriktning. Han har längtat hela sommaren:

– De säger att alla ska behandlas lika där, oavsett hur man är, säger han.

Friends generalsekreterare Lars Arrhenius tycker att det är sorgligt att likabehandling inte är en självklarhet.

– Man har rätt att bli behandlad lika i alla skolor. Det är oroande att så många blir kränkta utifrån kön och att man blir utsatt för att man går utanför normen för hur man ska vara som tjej eller kille, säger han.

– Att skolpersonal inte agerar är oroväckande och står i direkt strid mot lagstiftningen.