Nyheter

Avgaskompromiss kan leda till regelkrångel

EU Artikeln publicerades
EU:s miljöministrar landade i en kompromiss om 35 procent mindre utsläpp 2030 jämfört med 2021. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT
EU:s miljöministrar landade i en kompromiss om 35 procent mindre utsläpp 2030 jämfört med 2021. Arkivbild.

Dragkampen om procentsiffrorna kring framtidens bilars utsläpp slutade i en kompromiss, som kan leda till att transportreglerna kommer att skilja sig mellan olika EU-länder.

– Jag är sammanfattningsvis besviken, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Skog gick in i förhandlingarna med kollegorna i ministerrådsbyggnaden i Luxemburg med ambitionen att EU-länderna skulle kunna enas om 40 procents lägre koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon fram till år 2030, jämfört med 2021. Även det hade varit lägre än Sveriges ambition, som pekat ut en halvering som en lämplig nivå.

– Men det var tydligt att det var en stor grupp länder som höll emot väldigt hårt, säger Skog efter mötet.

Nu landade beslutet i en kompromiss på 35 procent. En del länder – däribland Tyskland som oroas för sin bilindustri – argumenterade för 30 procent.

– Förhandlingarna har varit väldigt intensiva, och långa. Vi har hållit på hela kvällen här. Det landade till slut i en ståndpunkt så att trilogen kan börja, säger Karolina Skog, som tillägger att flera miljöministrar öppet medgett att de varit bakbundna av sina regeringar.

Redan i dag klockan 10 inleds de trepartssamtal mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen som Skoog syftar på. Parlamentet vill se en ambitiösare nivå, medan kommissionen föreslagit 30 procent.

– Sverige kommer att fortsätta att vara aktiv i det arbetet, säger Skog och fortsätter:

– Jag hoppas ju att parlamentet kommer att stå på sig, säger hon.

På motståndarsidan finns flera bilfabrikstäta och klimatförändringsskeptiska länder i Öst- och Centraleuropa som oroas för såväl arbetstillfällen som att de mer klimatanpassade bilarna ska bli för dyra. Där är synen på sina håll att de länder som vill göra mer kan göra det nationellt.

– Då har man lite gett upp om Europatänket, säger Skog, som är något överraskad över inställningen.

Enligt Karolina Skog innebär överenskommelsen att trycket ökar på Sverige att ta fram nationella styrmedel så att klimatmålen som Sverige satt upp kan nås, inte minst för transportsektorn. Hon tror inte att beslutet påverkar Sveriges möjligheter att nå de nationella utsläppsmålen.

– Det här tycker inte jag handlat så mycket om hur Sverige kan prestera, utan om vi skulle klara av att ha ett gemensamt arbete i EU och gemensamma förutsättningar för marknaden i hela EU.

Om beslutet klubbas igenom kan det leda till olika regler i olika EU-länder.

– Det kommer att vara olika förutsättningar på marknaden i olika delar av EU. Det ser inte jag som det bästa, säger hon.

Fakta

EU och bilutsläppen

EU:s miljöministrar möttes i Luxemburg under tisdagen för att försöka enas om skärpta mål för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta skåp- och lastbilar.

EU-kommissionen har föreslagit att utsläppen jämfört med 2021 års nivå ska minskas med 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.

Ministerrådets nuvarande ordförandeland har föreslagit en kompromiss med 35 procents minskning till 2030.

EU-parlamentet har i sin tur redan röstat igenom en hårdare linje där man vill se 20 procents minskning 2025 och 40 procent år 2030.

I förslaget ingår även målsättningar om hur stor del av marknaden som inom tidsperioden ska bestå av noll- och lågutsläppsfordon. Dessutom vill man ge olika former av incitament för tillverkning av lättare fordon.

Om ministrarna kan enas under tisdagen inleds kompromissförhandlingar med EU-parlamentet.

Visa mer...