Nyheter

Alliansen föll om sjukregler

Nyheter Artikeln publicerades

En extrainkallad riksdag röstade idag igenom förändringar av sjukförsäkringen. De rödgrönas förslag vann med 140 mot 139 röster.

Riksdagen röstade i dag om två förändringar i sjukförsäkringen som de rödgröna partierna har föreslagit, och som stöds av SD.

Under förmiddagen debatterades frågan i en extrainkallad riksdag, som egentligen skulle ha sommarlov. Många stolar stod därför tomma.

De två förslagen, som enligt de rödgröna partierna ska rätta till de "akuta bristerna", går ut på att höja ersättningen till nollklassade och att ändra reglerna för prövning av arbetsförmågan. Förändringarna i de rödgrönas utskottsinitiativ föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.

I omröstningen röstade 140 ja för de rödgrönas utskottsinitiativ. 139 röstade nej.

– Det visade sig att det var värt att kalla in riksdagen på sommaren. Med en rösts övervikt har vi nu åstadkommit små men ändå viktiga förbättringar i sjukförsäkringen som är väldigt betydelsefulla för många människor som drabbats hårt av den förstörda sjukförsäkringen, säger Håkan Juholt, partiledare för Socialdemokraterna.

TT: Är det här tillräckligt?

– Nej, absolut inte. Vi har högre ambitioner med sjukförsäkringen. Vi ska i vårt land faktiskt få vara sjuka utan att tvingas ut i fattigdom. Men nu har vi kommit så här långt och fått till några förbättringar.

– Vi kommer tillbaka i höst och beskriver hur vi tycker att våra försäkringssystem ska se ut i framtiden, tillägger han.

I ett pressmeddelande beklagar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att sjukförsäkringen förändras enligt oppositionspartiernas linje:

"Vi riskerar en återgång till det gamla systemet, med långa passiva sjukskrivningar. Det är bekymmersamt att endast tre remissinstanser fick två dagar på sig att granska förslagen," säger han.

Kristersson anser att oppositionens två förslag är dåligt underbyggda och säger att man inte vet hur de påverkar den som är sjukskriven. Man han erkänner också felaktigheter i den egna reformen:

"Sjukförsäkringsreformen var i grunden nödvändig, men allt blev inte bra. Under våren har regeringen föreslagit flera förbättringar som remitterats brett i drygt åtta veckor, exempelvis en ny ersättning för nollklassade med boendetillägg och tidigarelagd rehabilitering," säger Kristersson.