Näringsliv

Undersökning: Kvinnor med toppjobb skiljer sig

Sverige Artikeln publicerades
Dubbelt så många skilsmässor. Det blev facit när forskare jämförde kvinnor som fick politiska toppjobb med de som inte fick jobben. Inom tre år hade dubbelt så många skilt sig av de som fick ledande positioner av kvinnorna. För männen märktes ingen skillnad. Bakom undersökningen står Johanna Rickne, forskare vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet, och Olle Folke, forskare på statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Dubbelt så många skilsmässor. Det blev facit när forskare jämförde kvinnor som fick politiska toppjobb med de som inte fick jobben. Inom tre år hade dubbelt så många skilt sig av de som fick ledande positioner av kvinnorna. För männen märktes ingen skillnad. Bakom undersökningen står Johanna Rickne, forskare vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet, och Olle Folke, forskare på statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet.

För kvinnor som får ett toppjobb inom politiken eller näringslivet ökar risken för att relationen ska gå i kras. Enligt statistiken är dock jämställda relationer bättre rustade.

Nationalekonomerna Johanna Rickne och Olle Folke har gjort en undersökning som tar avstamp i vad som händer när kvinnor respektive män får en befordran. Hur vanligt är det att ett steg uppåt i karriären också leder till skilsmässa? Forskarnas undersökning har tidigare presenterats i en artikel i Ekonomisk debatt.

Inom politiken har de undersökt personer som varit aktuella för att bli kommunstyrelsens ordförande eller som kandiderat till riksdagen.

Bland kvinnorna som blev befordrade var 10 procent skilda inom tre år. Det är mer än dubbelt så många jämfört med de som inte blev befordrade. För männen fanns ingen skillnad mellan grupperna.

I näringslivet har Folke och Rickne undersökt de som befordrats till vd. Där kunde de se att de kvinnor som får en chefsroll skiljer sig i betydligt högre utsträckning jämfört med de män som fick motsvarande roll.

Forskarna har i sin undersökning kommit fram till två faktorer som ökar risken för skilsmässa efter en befordran: att kvinnan är yngre än mannen och att kvinnan tagit ut mesta delen av föräldraförsäkringen.

Hushållsekonomin spelar också roll. Allra störst risk för skilsmässa finns i de familjer där kvinnan går från att tjäna ungefär lika mycket som sin partner, till att tjäna mer. För män som går från att tjäna lika mycket som sin partner till att tjäna mer är risken för skilsmässa å andra sidan minimal: bara tre procent av männen är skilda inom tre år.

Forskarnas slutsats är att ett mer jämställt förhållande minskar risken för skilsmässor om kvinnan får en befordran. Annars blir det ofta mannens karriär som hamnar i fokus.