Näringsliv

Smarta textilier kan mer

Näringsliv Artikeln publicerades

Över 100 miljoner för forskning kom till Smart Textiles i veckan. Men vad är Smart Textiles - och vad är smarta textilier? Här försöker vi reda ut begreppen.

– Smart Textiles är ett varumärke som står för en pådrivande och samlande kraft för att utveckla textilier med stort kunskapsinnehåll. Här ska experimentell forskning vid högskolor och institut möta företagsdrivna utvecklingsprojekt. Syfte är framför allt att skapa nya jobb framför allt i Sjuhärad och Västsverige, säger Susanne Edström, projektsamordnare för Smart Textiles.

Radikal textil förnyelse står det på Smart Textiles vinnande ansökan om pengar för forskning och utveckling inom området. Det signalerar att det är rejäla kliv som ska tas, inte bara förfining av det som redan finns.

Begreppet smarta textilier står för textilier som kan mer än de traditionella. Kan känna, mäta, lyssna, anpassa sig, ge information, interagera med sin omgivning på många sätt. Ändra färg efter temperatur, ljud eller när telefonen ringer. Registrerar temperatur, fuktighet, tänjning. Fungerar som mikrofon. Ändrar ljuddämpande förmåga efter ljudnivå. Fibrer som aktivt kyler eller värmer... Fibrer och textilier som helt enkelt kan mycket mer än traditionella textilier.

Smart Textiles arbetar med ett bredare fält än enbart smarta textilier. Hos Smart Textiles handlar det om alla typer av textilier som kan mer än de traditionella. Armera betong, dämpa ljud effektivt, reglera klimat, armera kompositmaterial... Dessa nya sätt att använda textil öppnar också möjligheter att tillföra interagerande egenskaper, att bli smarta.

– Som armering i betong kan smart textil tänkas leverera info om temperatur, spänning, korrosion. Betongens yta kan beläggas med smart textil som ger betongen nya möjligheter för designers, till exempel väggar som ändrar färg med väder eller ljudnivå, säger Matz Sandström på SP i Borås.

När Oxeon AB och Nandan Khokar i Borås arbetar med helt nya vävsätt, bland annat för kolfibrer, är det projekt som kan rymmas inom Smart Textiles forskning. Men smarta textilier blir produkterna först när ytterligare, interagerande egenskaper tillförts.

Ett problem med att förklara vad Smarta Textiles är och kan vara, är att de konkreta utvecklingsprojekt som pågår måste döljas bakom sekretess. Många vill komma åt framtidens produkter.

Kanske kan en historisk parallell vara på sin plats som tankebränsle.

Transistorn mötte många av oss först i små radioapparater. Kul, men inte revolutionerande. Få anade hur halvledartekniken skulle förändra våra liv i forma av helt ny teknik. Knädatorer, internet, mikroprocessorer överallt....

Lite på samma sätt kan det vara med smarta textilier. Att få väskan att ändra färg när mobilen ringer kan ju tyckas vara ett begränsat framsteg för mänskligheten. Men de tekniker som nu utvecklas med fibrer kombinerat med elektronik kan erbjuda lösningar som vi ännu inte anar. Fiberteknik kan liksom halvledarteknik öppna för förbluffande utvecklingsmöjligheter.

Nu finns extra pengar under åtta år för rejäla forskningsinsatser. Går allt som tänkt finns senare nya finansieringsmöjligheter. Räkna med en rad spännande innovationer och produkter under åren som kommer.